భారతీయ యువతకు ఒక సందేశం

Author: Bhakti Vikāsa Swami Language: తెలుగు (Telugu)
Publisher: Bhakti Vikas Trust Publication Year: 2010

ORDER

Please select your country:

INR 50.00Paperback4-7 days
US$2.50Paperback3-4 weeks

The preview of the book is not available now.


Order in bulk

If you would like to order more than 10 copies, then please fill in the form:

Number of copies*:
 
First Name*:
Last Name*:
 
Address*:
City*:
Country*:
State:
Zip/Postal Code*:
 
E-mail*:
Phone Number:
Note:
  * Required fields to be filled in
  
 

BOOK DESCRIPTION

ఓ భారతీయ యువకుల్లారా!

మేల్కొనండి!

మీ దేశం తన ఆధ్యాత్మిక శక్తితో ప్రపంచానికి మార్గదర్శనం చేసేందుకు ఉద్దేశించబడింది. ప్రపంచమంతట కోట్లమందిని ఆకర్షిస్తున్న మీ సంస్కృతి యొక్క శక్తిని మీరు గుర్తించండి.

ఒక ధార్మిక, తాత్విక, సామాజిక మరియు ప్రపంచం యొక్క భవిష్యత్తు ఫై ఆసక్తి ఉన్న అందరి కోసం ఓ ఘంభీరమైన అంతర్ద్రుష్టి.

లేవండి, ముందుకుర రండి, తెలుసుకోండి.

ADDITIONAL INFORMATION


Full Title భారతీయ యువతకు ఒక సందేశం
Binding Paperback
Pages 256
ISBN
Table of Contents